Mei 2014: 8 bijenvolken

Wat schonken we?
8 bijenvolken (400.000 bijen) wegens buitengewoon heftige bijensterfte in de winter 2013-2014, die in het bijzonder beginnende imkers trof.

Aan wie en waar?
Aan de imkersvereniging Oost Gelre/Lichtenvoorde, die tussen Doetinchem en Winterswijk bijenhouden.

Wat kostte dat?
€540,-

Bij de imkersvereniging Oost Gelre/Lichtenvoorde doen ze er alles aan om jonge imkers goed op te leiden en het leven van de bijtjes zo fijn mogelijk te maken in de omgeving. Cursussen, stap voor stap begeleiding van oudere imkers en ga zo maar door. Dan is het natuurlijk extra zuur als je als nieuwe imker maar één volkje hebt, en het overleeft ondanks alle voorbereidingen de winter niet.

Penningmeester Jos Lansink vertelde ons dat ze “ondanks een goede winterbehandeling, een goede varroamijtbehandeling door middel van mierenzuur en later ook oxaalzuur, alle kasten netjes tegelijk [te hebben behandeld] en ons goed aan de regels te hebben gehouden, toch weer acht volken dood zijn.” Van de zes getroffen imkers waren er meerdere nog beginnelingen.

Meneer Lansink legt uit dat ze werkelijk alles gedaan hebben om de omstandigheden voor de bijen ook in de verdere omgeving te optimaliseren. Zo zijn gemeenten gevraagd het snoeibeleid aan te passen van o.a. knotwilgen, zodat er voor de bijen bloemen zijn om stuifmeel uit te verzamelen. Ook is er vergaderd met ABTB, NBV en vertegenwoordigers van bedrijven die handelen in landbouwgif. Zelfs de bedrijven die gemeenteplantsoenen bijhouden, zijn door de vereniging benaderd om de biodiversiteit voor de bijen beter te maken.

Over z’n bijenstal, zoals een verenigingsplek voor bijenkasten en -korven heet, vertelt Lansink: “We hebben in onze stal acht tot tien mensen die gezamenlijk, met hulp van ervaren imkers, imkeren, en dat doen we iedere zaterdagmiddag. Het is educatief bijeenkomen, maar natuurlijk ook een beetje voor de gezelligheid. Daar worden onderling verhalen uitgewisseld, wat je in welke situatie het beste kunt doen, en dat is erg leerzaam.”

“We hebben mensen die een drachtplantencursus gedaan hebben, er zijn een aantal mensen bezig met een voortgezette opleiding. We zijn een vrij jonge vereniging, de bijenstal bestaat nu drie jaar, en gelukkig krijgen we ook veel nieuwe jonge mensen die interesse tonen. Dat vinden we heel belangrijk. En als je dan na zo’n winter toch weer een aantal dode volkeren hebt, dan denk je van: ja, doen wij wat verkeerd, of…? We hebben alles volgens de regels gedaan, we hebben een goeie hygiëne, maar het lijkt niet veel uit te maken.”

Voor €540,- werden tegen een prijs van €70,- per volk, aan deze vereniging daarom acht nieuwe volken geschonken. Zo kunnen ook de nieuwe imkers door met hun voor de natuur zo belangrijke hobby.

Facebookreacties